Joh. 17:3

Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. (KR33/38)

Tämä merkitsee ikuista elämää, että he hankkivat sinun tuntemustasi, ainoan tosi Jumalan, ja hänen tuntemustaan, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. (UMK)

Päätelmä: On ainoastaan yksi Jumala, joten Jeesus ei voi olla tämä Jumala.

 

Päätelmän kumoavat raamatunkohdat:

 

Ef. 4:4-6

KR33/38

UMK

yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.

On yksi ruumis ja yksi henki, samoin kuin teidät kutsuttiin yhdessä toivossakin, johon teidät kutsuttiin; yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.

 

 

Samalla periaatteella Jumala ei voi olla yhtä aikaa Herra ja Jumala, koska on vain yksi Herra ja yksi Jumala.

 

Jumala on ainoa pelastaja, joten samalla periaatteella Jeesus ei voi olla pelastaja:

 

Jes. 43:11

KR33/38

UMK

Minä, minä olen Herra, eikä ole muuta pelastajaa, kuin minä.

Minä – minä olen Jehova, eikä minun lisäkseni ole ketään pelastajaa.

 

Jes. 45:21

KR33/38

UMK

Ilmoittakaa ja esiin tuokaa - neuvotelkoot keskenänsä - kuka on tämän julistanut hamasta muinaisuudesta, aikoja sitten ilmoittanut? Enkö minä, Herra! Paitsi minua ei ole yhtään jumalaa; ei ole vanhurskasta ja auttavaa jumalaa muuta kuin minä.

Ilmoittakaa ja esittäkää. Niin, neuvotelkoot he yhdessä ykseydessä. Kuka on saattanut tämän kuultavaksi muinaisuudesta asti? Kuka on ilmoittanut sen jo siitä lähtien? Enkö minä, Jehova, jonka lisäksi ei ole toista Jumalaa; vanhurskas Jumala ja Pelastaja, jollaista ei ole muuta kuin minä?

 

 

Hoos. 13:4

KR33/38

UMK

Mutta minä olen Herra, sinun Jumalasi, hamasta Egyptin maasta lähtien; muuta Jumalaa sinä et tunne kuin minut, eikä ole muuta auttajaa kuin minä.

Mutta minä olen Jehova, sinun Jumalasi, Egyptin maasta lähtien, eikä ollut muuta Jumalaa kuin minä, jonka silloin tunsit, ja paitsi minua ei ollut muuta pelastajaa

 

 

Juud. 25

KR33/38

UMK

hänelle, ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti! Amen.

ainoalle Jumalalle, meidän Pelastajallemme, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta, olkoon kunnia, majesteettius, väkevyys ja valta koko menneenä ikuisuutena ja nyt ja koko ikuisuuden. Aamen.

 

 

Jeesus on ainoa opettaja/mestari/johtaja, joten samalla periaatteella Jumala ei voi olla opettaja/mestari/johtaja:

 

Matt. 23:10

KR33/38

UMK

Älkääkä antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus. (”Nor are you to be called ‘Teachers,’ for you have only one teacher, the Christ!” International standard -käännös)

Älköön teitä liioin kutsuttako ’johtajiksi’, sillä yksi on teidän Johtajanne, Kristus.

 

Jeesus on ainoa Herra/valtias, joten samalla periaatteella Jumala ei voi olla Herra/valtias:

 

Juud. 4

KR33/38

UMK

Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiaamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen.

Syynä on se, että joukkoon on pujahtanut eräitä ihmisiä, jotka Raamattu on kauan sitten määrännyt tähän tuomioon, jumalattomia, jotka vääntävät Jumalamme ansaitsemattoman hyvyyden irstauden puolusteluksi ja osoittautuvat pettymykseksi ainoalle Omistajallemme ja Herrallemme, Jeesukselle Kristukselle.

 

 

1. Kor. 8:6

KR33/38

UMK

niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa.

niin todellisuudessa on meillä yksi Jumala, Isä, josta kaikki on, ja me häntä varten, ja on yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka välityksellä kaikki on, ja me hänen välityksellään.

 

 

 

http://laodikea.fi/r/Joh14.jpg